Cieľ a pravidlá aliancie

Popis:

Cieľom aliancie je užívať si hru ako sa len dá. Privítame aktívnych hráčov. Hráme pre radosť a zadarmo. Do aliancie je potrebné prispievať rubíny, no však také množstvo, ktoré každý zvláda získať v hre. Rubíny kupuje len ten kto na to má a kto chce. Ako v každej aliancií aj u nás treba dodržať pár pravidiel.

Pravidlá aliancie:

– aktívna účasť v hre ( pravidelná účasť, komunikácia v aliančnom chate, zapájanie sa do spoločných útokov, pomáhať pri obrane a so surovinami…. )
– poslúchať šéfov
– prispievať do fondov aliancie podľa stanovených pravidiel
– dodržiavať diplomaciu
– svojou hrou prispievať k dobrej reprezentácií aliancie